Ukoliko vam je engleski potreban za posao, a vaše poznavanje jezika je zadovoljavajuće, preporučujemo vam naš specijalizovani poslovni kurs koji je osmišljen na poseban način...  
   
   
  Učili ste engleski u školi dugi niz godina, ali ste retko imali priliku da svoje pasivno znanje aktivirate? Imamo rešenje za vas....
 
 
  A1 – U stanju je da razume i upotrebljava familijarne i svakodnevne izraze, kao i proste rečenice koje imaju za cilj zadovoljenje nekih konkretnih potreba. Ume da predstavi sebe i druge, kao i da postavlja pitanja o nekoj osobi – npr. o mestu stanovanja, poznanstvima, stvarima u posedu, kao i da odgovara na isti tip pitanja. U stanju je da vodi jednostavnu komunikaciju,ukoliko sagovornik govori polako i razgovetno i želi da pomogne  
     
  A2 – U stanju je da razume rečenice izvan konteksta i često upotrebljavane izraze u vezi sa delokrugom sopstvenih aktivnosti (npr. osnovni podaci o sebi i o porodici, kupovini, komšiluku, poslu). U stanju je da vodi razgovor u jednostavnim i uobičajenim situacijama, koji se svodi na razmenu direktnih i svedenih informacija o svakodnevnim i poznatim stvarima. U stanju je da jednostavnim izrazima opiše svoje zanimanje, blisko okruženje i sopstvene neposredne potrebe.  
     
  B1 – U stanju je da razume ključne stavke iskaza, ukoliko se radi o jasnom i standardnom jeziku i poznatim stvarima i događajima sa posla, iz škole, slobodnog vremena itd. Snalazi se u većini situacija na putovanjima u područja gde se koristi jezik koji uči. U stanju je da govori jednostavno i koherentno o stvarima i temama iz domena sopstvenog interesovanja. U stanju je da prepriča događaje i svoja iskustva, snove, iskaže očekivanja i ciljeve, kao i da ukratko obrazloži i objasni razloge za ostvarivanje nekog projekta ili ideje.  
     
  B2 – U stanju je da razume suštinu konkretnih ili apstraktnih sadržaja u složenim tekstovima, kao i stručnu raspravu iz sopstvene delatnosti. U stanju je da se izražava sa određenim stepenom spontanosti i lakoće, tako da razgovor sa izvornim govornikom ne predstavlja napor ni jednoj ni drugoj strani. O velikom broju tema izražava se jasno i potpuno, ume da iskaže svoje mišljenje o aktuelnim dešavanjima i izloži prednosti i mane različitih situacija i pojava.C1 – U stanju je da razume širok spektar dužih i zahtevnih tekstova i prepozna skrivena značenja. Izražava se tečno i spontano, sasvim neupadljivo pristupa traženju pravih reči i izraza. U privatnom životu, na poslu ili u školi, jezikom se služi delotvorno i umešno. U stanju je da govori o složenim temama osmišljeno i jasno, ispoljavajući sposobnost kontrolisane upotrebe različitih jezičkih sredstava u organizaciji, artikulaciji i koheziji sopstvenog iskaza.  
     
  C1 – U stanju je da razume širok spektar dužih i zahtevnih tekstova i prepozna skrivena značenja. Izražava se tečno i spontano, sasvim neupadljivo pristupa traženju pravih reči i izraza. U privatnom životu, na poslu ili u školi, jezikom se služi delotvorno i umešno. U stanju je da govori o složenim temama osmišljeno i jasno, ispoljavajući sposobnost kontrolisane upotrebe različitih jezičkih sredstava u organizaciji, artikulaciji i koheziji sopstvenog iskaza.  
     
  C2 – Bez napora može da razume sve što čita ili čuje. U stanju je da činjenično i argumentovano rekonstruiše iskaz, koristeći različite pisane i usmene izvore na jasan i koherentan način. Izražava se tečno, spontano i precizno, iskazujući istančan osećaj za značenje i smisao iskaza o temama kompleksne sadržine.  
     

 
   
   
Proverite svoje znanje!
On line test Face2Face iz engleskog jezika...

 
 
 
  When you are in Serbia learn Serbian.
Why not learn it in a cosy and friendly atmosphere?
Don’t be a stranger,
Check us out.

PROGRAMMES:
- Fragola offers two packages of courses for your delight:
Standard package:
We offer this package to all who want to learn Serbian steadily and thoroughly...
 
   
   
   
  Vaše dete upija svaku novu reč kao sunđer? Može da ponovi čitave rečenice na stranom jeziku koje je prvi put čulo?...
 
   
   
  Prijavite sa na našu mailing listu! Budite u toku sa novostima i popustima.
Mail potvrde će vam biti poslate...

 

  Home O nama Ponuda kurseva Foto galerija Kontakt